Rekisteriseloste

Tietosuojalaki (1050/2018)

Rekisterin ylläpitäjä
Carrus Delta Oy
Teollisuuskuja 10, 21420 Lieto
010 8423 333

Rekisteriasioista vastaava taho
it ( at ) carrusdelta.fi
+358 (10) 8423 333

Rekisterin nimi
www.carrusdelta.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on käyttäjien palautteiden vastaanotto yhteydenotto -lomakkeen kautta, sekä asiakassuhteen hoitaminen. Yhteydenottolomakkeen kautta tulleita tietoja voidaan myös käyttää Carrus Delta Oy:n tilastointiin ja asiakaskontaktointiin. Ainoastaan toiminnallisia evästeitä kerätään. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain (1050/2018) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö
Yhteydenotot: nimi, sähköposti + vapaamuotoinen viesti.

Rekisteri muodostuu sähköisesti annetusta palautteesta ja liitetiedostoista, jotka tulevat sähköpostimuodossa käyttöömme.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä olevat henkilötiedot perustuvat hakijan itsensä lähettämiin tietoihin ja liitteisiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tiedot tallentuvat Microsoft Oy:n toimittamaan Office 365-järjestelmän sähköpostipalvelimelle.

  • Rekrytointia varten on perustettu erilliset osastokohtaiset sähköpostilaatikot, jotka ilmoitetaan hakuilmoitusten yhteydessä. Tietoja luovutetaan vain rekrytointiprosessissa mukana oleville osapuolille. Muuten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman hakijan lupaa.
  • Yhteydenottolomakkeen tiedot ohjautuvat IT-osaston sähköpostiosoitteeseen, joka välittää sähköpostit tarvittaessa eteenpäin asianmukaiselle henkilölle

Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle
Rekisterin tiedot ovat vain Carrus Delta Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee Microsoftin Office 365-järjestelmän sähköpostipalvelimella.Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja niihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritetyt henkilöt.

  • IT-osasto hallinoi palautteita ja lähettää ne edelleen asianmukaiselle henkilölle
  • Rekrytointeja hoitavat henkilöt pääsevät käsiksi työnhaun tietoihin

Rekisterin säilytyskäytännöt
Yhteydenottoja ja työhakemuksia säilytetään 6 kuukautta, jonka jälkeen ne hävitetään automaattisen säilytyskäytännön mukaisesti.

Yhteydenotot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle

Lomakkeet
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Rekisteritietojen korjausvaatimus