Produkter

80 års erfarenhet i tillverkning av busskarosser

Volvo 9700

En turistbuss som står för oupphörlig produktivitet och mångsidighet och kan enkelt anpassas utifrån din verksamhets unika behov.

Specialfordon

Carrus Delta bygger även Volvo 9700 specialfordon så som VIP-, konferens- och ambulansbussar.

Grundvärderingar i produktionen

Kvalitet

Kännetecken för våra produkter är hög kvalitet med lång förväntad livslängd. För att nå detta så produceras alla våra busskarosser av rostfritt stål. Carrus Delta har kunnig och erfaren personal. Med kunden i fokus har vi tillverkat busskarosser i 80 år.

Säkerhet

En förstklassig buss skall även vara säker i trafiken. I Volvos bussar täcker säkerhetsfunktionerna såväl passagerare och förare som övriga trafikanter. Volvos bussar är utrustade med underkörningsskyddet FUPS som skyddar trafikanter om en frontalkollision skulle inträffa.

Kundnärhet

Kundnärhet är grunden för planeringen av våra busskarosser. Bussens inredning och utrustning skräddarsys enligt kundens behov. Dessutom så tillverkar vi även specialfordon, som VIP-, konferens- och ambulansbussar.

Miljö

Att ta ansvar för miljön, är ett av våra grundvärden. Vi strävar till att belasta miljön så lite som möjligt i hela produktionslivscykeln, från planeringsskedet till produktion och återvinning.